Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

 
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนจัดการต้นน้ำ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  11 (พิษณุโลก)
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด     อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
..........................................................................................

 

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด     อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รายนามหัวหน้าหน่วย
1.นายพิเชษฐ   ขำเอี่ยม         ปีพ.ศ.   2538 - 2554   
2.นายวิเดช      ขิมลาภ          ปีพ.ศ.   2554 - ปัจจุบัน

 

ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัติความเป็นมา)
                เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำสัก ได้ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อทำการเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพป่าและระบบนิเวศเสื่อมสภาพไป จึงได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศต้นน้ำให้ฟื้นกลับคืนสามารถอำนวยน้ำที่ดีได้ จึงได้จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด ขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยผักกูด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด สังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สถานที่ตั้ง
                หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัดที่ 1889983 E 761699 N ดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยผักกูด ครอบคลุมพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
                ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำย่อยห้วยผักกูด มีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของการระบายน้ำปานกลางพื้นที่ลุ่มน้ำมีความสูงระหว่าง 195-820 เมตร (MSL) มีอัตราต่างระดับของลุ่มน้ำประมาณ 47 เมตร/กิโลเมตร และมีทิศทางด้านลาดทางตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่สำคัญ
            2.1 ป่าไม้และสัตว์ป่า
(1) ประเภทป่า ในพื้นที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้หลายชนิด ได้แก่ ยาง ตะเคียน มะค่าแต้ ตะแบก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่บง เถาวัลย์ ผักกูด มอส เป็นต้น พรรณไม้ป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบได้แก่ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง เสลา เป็นต้น พื้นที่ป่าธรรมชาติในเขตลุ่มน้ำย่อยห้วยผัดกูด ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร คงมีเหลืออยู่ประมาณ 30 % ของพื้นที่
(2) สัตว์ป่า เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยผักกูด สภาพโดยส่วนใหญ่ เป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม สามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้บ้าง ได้แก่ หมูป่า ตัวนิ่ม ไก่ป่า และนกพันธุ์ต่างๆ

 


 

 

ภาพแผนที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูดสำเนา ของ Map

 

 

ที่ตั้ง  การเดินทาง  และแผนที่สังเขป
                หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ จากจังหวัดเลย ใช้ส้นทางหลวงหมายเลข 201 ระยะทาง 20 กม. ถึงทางแยกอำเภอวังสะพุง ใช้ส้นทางหมายเลข 2016 จากอำเภอวังสะพุง ผ่านทางแยกอำเภอภูหลวง จนถึงปากทางเข้าหน่วยระยะทาง 54 กม.จากปากทางถนนลาดยางใช้ทางถนนป่าไม้อีก 4 กม. ถึงที่ทำการหน่วยฯ รวมระยะทางทั้งหมด 78 กม. สำรับอีกเส้นทางหนึ่ง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 จากอำเภอหล่มเก่าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203 สายหล่มเก่า – ด่านซ้าย ประมาณ 12 กม. ถึงทางแยกบ้านกกกระทอนเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหมายเลข 2216  ถึงสามแยกวังสะพุง-น้ำหนาว ระยะทาง 25  กม. เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 2016 จนถึงปากทางเข้าหน่วยฯ ระยะทาง 17 กม. และเข้าไปหน่วยฯอีก 4 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 115 กม.

 

แผนที่ห้วยผักกูด

 

 

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด

 

   
ทะเลหมอกตอนเช้า  ในช่วงหน้าฝนประมาณเดือนพฤษภาคม - -กรกฎาคม ของทุกปี

 

 

สถานที่ติดต่อ
ที่ตั้ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำหวยผักกูด    ตำบลศิลา    อำเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์  67120
โทรศัพท์  089-2753432   E-Mail  pakkud@hotmail.com

 


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
 สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เลขที่ 39 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทร.0-5525-8028 โทรสาร.0-5525-2127